Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

A Bogdány mozdul kezdeményezés célja a dunabogdányi közösség megmozdítása a szabadban, különböző sportágakban, Dunabogány Önkormányzata (Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76., Tel.: 26 / 391 025, Fax: 26 / 391 070) ezzel kapcsolatosan működteti és szerkeszti www.bogdanymozdul.hu honlapot.

A honlap lehetővé teszi a Bogdány mozdul kezdeményezés programjainak megtekintését, hírek és információk követését, amennyiben a programon való részvétel regisztrációhoz kötött az oldalon megtalálható a regisztációs felület elérhetősége.

Szervező tiszteletben tartja a Bogdány mozdul programjain résztvevők jogait, a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

Bogdány mozdul programokon való részvétel regisztrációs folyamata:

Amennyiben a programon történő részvétel regisztrációhoz kötött az történhet online vagy helyszínen történő regisztráció formájában. Az online regisztráció a Szervező megbízásából külön regisztrációs felületen történik.

A regisztrálni kívánó személynek (továbbiakban: Felhasználó) a regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadnia: név, neme, születési dátum, lakhely (csak város), e-mail cím.

Személyes adatainak megadásával Felhasználó hozzájárul ezen adatok cél szerinti felhasználásához

(azok tárolásához, rendszer-adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, statisztikai célú belső felhasználáshoz, Szervező döntése szerinti promóciós tájékoztató anyagok kézbesítéséhez, ügyfélkapcsolati kommunikációhoz, adott esetben az ügyintézés érdekében harmadik fél felé történő továbbításhoz).

A regisztráció megkezdését követően, a személyes megadások után Felhasználó a regisztráció elküldésével véglegesíti regisztrációját. A regisztráció feltétele az adatvédelmei szabályzat és versenyszabályzat megismerése. Ezek Felhasznáéó általi elfogadásával aés a regisztráció elküldésével a Szervező a Felhasználó által a rendszerbe történő adatbevitellel automatikusan adatkezelővé válik. Felhasználó az „Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom az esemény versenyszabályzatát és az adatkezelési nyilatkozatot” kipipálásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban, illetve a Versenykiírásban foglaltakat és magára (csapat regisztráció esetén a csapattagokra) nézve kötelezőnek ismeri el.

A regisztrációval, illetve azt követően rendszerünk használata során birtokunkba került adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább, az ezen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túlmenően egyéb marketing célokra nem használjuk fel.

A Grt. 6. § (3) bekezdése szerint a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben aFelhasználó nevét és minden egyéb személyes adatát Szervező a nyilvántartásból haladéktalanul törli.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a cél megvalósulásáig tart.

Az email címek Szervező általi kezelése elsősorban a szolgáltatás igénybe vétele során történő kapcsolattartást szolgálja. A rendezvénykkel kapcsolatos infromáció átadás és kapcsolattartás a Bogdány mozdul kezdeményezés eseményire vonatkozik.